خط تولید «شمع بتنی پیش تنیده» – استان خوزستان

تحویل قالب، تجهیزات و ماشین آلات
اولین خط تولید «شمع بتنی پیش تنیده» شرکت تجهیز بتن مهدی

تمامی قالب‌ها، تجهیزات و ماشین آلات این خط تولید توسط شرکت تجهیز بتن مهدی طراحی و ساخته شده است.
بارگیری و ارسال به استان خوزستان – بهمن ماه ۱۴۰۰

ماشین آلات خط تولید شمع بتنی پیشتنیده
بارگیری و ارسال ماشین آلات خط تولید شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ به استان خوزستان
قالب شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ
ارسال قالب شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ به استان خوزستان
ماشین آلات خط تولید شمع بتنی پیشتنیده
بارگیری و ارسال ماشین آلات خط تولید شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ به استان خوزستان
ماشین آلات خط تولید شمع بتنی پیشتنیده
بارگیری و ارسال ماشین آلات خط تولید شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ به استان خوزستان
قالب شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ
ارسال قالب شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ به استان خوزستان
قالب شمع بتنی پیشتنیده سانتریفیوژ
ارسال قالب شمع بتنی پیشتنیده به استان خوزستان
خط تولید پایه بتنی گرد سانتریفیوژ

درباره ی لطفیان

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت تجهیز بتن مهدی

مطلب پیشنهادی

ارسال قالب تیر گرد بتنی به خوزستان

ارسال قالب تیر گرد به استان هرمزگان، شهرستان میناب

بارگیری و ارسال قالب تیر گرد بتنی سانتریفیوژ به استان هرمزگان، شهرستان میناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.