خط تولید تراورس بتنی پیش تنیده به روش پیوسته (Long Line)

در روش تولید تراورس بتنی پیش تنیده بصورت پیوسته، قالب های چند ردیفه در یک امتداد به طول حدود ۱۰۰ متر (این طول با توجه به ظرفیت تولید و برخی عوامل دیگر، ممکن است کمتر یا بیشتر گردد) به یکدیگر متصل می شوند و پس از روغنکاری قالب ها، مفتول های پیش تنیدگی (PC-Wire) و سایر ادوات مدفون در بتن بر روی قالب نصب می‌گردند. سپس عملیات کشش کلیه مفتول‌ها (سیم‌ها) به صورت یکجا توسط جک هیدرولیک انجام می‌گیرد. در مرحله بعد درون قالب ها بتن ریزی شده و سپس عملیات عمل آوری بتن با استفاده از لحاف بخار انجام می‌پذیرد. پس از رسیدن بتن به مقاومت لازم، عملیات باز کردن قالب ها و انتقال تراورس های تولیدی به دپو انجام می‌پذیرد.

در تصاویر زیر می توانید مراحل تولید تراورس بتنی پیش تنیده به روش پیوسته را مشاهده نمایید.

تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
بتن ریزی درون قالب تراورس توسط دستگاه فیدر و ویبره بتن
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
نصب نشیمن‌گاه ریل بر روی تراورس بتنی تولید شده
تراورس, تراورس پیش تنیده, مونوبلوک, دی بلوک, بتن پیش تنیده٬ Prestressed, Railway sleeper, monoblock, B70, PC Stand٬ PC Wire, فولاد پیش تنیدگی, پی سی استرند٬ پی سی وایر٬ پیش تنیدگی٬ پیش تنیده٬ قالب تراورس, دستگاه برش, دستگاه فیدر بتن, ویبره, دستگاه کشش, دستگاه کشش تراورس, جک و پمپ هیدرولیک٬ گوه, انکوریج, خط تولید پیوسته, خط تولید غیر پیوسته
نمای کلی خط تولید تراورس بتنی پیش تنیده به روش پیوسته (Long Line)
۱- قرار دادن قالب های تراورس در امتداد یکدیگر
۲- آماده سازی و روغن پاشی داخل قالبها
۳- نصب فولاد پیش تنیدگی و متعلقات تراورس
۴- کشش مفتول های پیش تنیدگی
۵- بتن ریزی و ویبره بتن تراورس
۶- عمل آوری بتن توسط پوشاندن تراورس ها با پارچه برزنتی
۷- انتقال تدریجی تنش به تراورس (Destressing)
۸- عملیات برش و جداسازی تراورس ها از یکدیگر
۹- قالب برداری و چرخاندن تراورس های تولید شده
۱۰- پوشاندن انتهای برش خورده مفتول ها (به منظور حفاظت از تراورس ها در برابر عوامل محیطی)
۱۱- نصب نشیمن‌گاه ریل بر روی تراورس بتنی تولید شده
۱۲- ذخیره سازی تراورس‌های تولید شده (دپو) و بارگیری آن‌ها جهت انتقال به محل احداث خط راه آهن
PlayPause
previous arrow
next arrow
 
نمای کلی خط تولید تراورس بتنی پیش تنیده به روش پیوسته (Long Line)
1- قرار دادن قالب های تراورس در امتداد یکدیگر
2- آماده سازی و روغن پاشی داخل قالبها
3- نصب فولاد پیش تنیدگی و متعلقات تراورس
4- کشش مفتول های پیش تنیدگی
5- بتن ریزی و ویبره بتن تراورس
6- عمل آوری بتن توسط پوشاندن تراورس ها با پارچه برزنتی
7- انتقال تدریجی تنش به تراورس (Destressing)
8- عملیات برش و جداسازی تراورس ها از یکدیگر
9- قالب برداری و چرخاندن تراورس های تولید شده
10- پوشاندن انتهای برش خورده مفتول ها (به منظور حفاظت از تراورس ها در برابر عوامل محیطی)
11- نصب نشیمن‌گاه ریل بر روی تراورس بتنی تولید شده
12- ذخیره سازی تراورس‌های تولید شده (دپو) و بارگیری آن‌ها جهت انتقال به محل احداث خط راه آهن
previous arrow
next arrow
Shadow

درباره ی لطفیان

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت تجهیز بتن مهدی

مطلب پیشنهادی

ارسال قالب پایه بتنی گرد به استان خوزستان

ارسال قالب پایه بتنی گرد پیشتنیده به استان خوزستان

بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد به استان خوزستان، شهرستان‌های دزفول و اندیمشک

۱۱ دیدگاه

 1. با سلام و احترام

  لطفا مقدار برق و آب مورد نیاز یک خط تولید تراورس بتنی و ابعاد سوله مورد نیاز را اعلام فرمایید .

  با تشکر

  موسوی

 2. با سلام
  لطفا شماره تماس بفرمایید
  ٠٩١٢٢۴٧١٨٩٨
  Reza.ironore@gmail.com

  • با عرض سلام و احترام، لطفا سوالات و یا درخواست خود را از طریق تلگرام شرکت (بشماره ۰۹۳۹۱۲۱۰۹۴۹) و یا تماس با شماره تلفن‌های شرکت (۰۹۱۵۰۰۲۲۳۵۵-۰۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱) مطرح بفرمایید.
   با تشکر

 3. باسلام.جهت احداث کارگاه تولید تراورس شامل زمین و سوله و آب و برق موردنیاز و همچنین سرمایه اولیه لازم و همچنین دستگاههای تولید توضیح بفرمایید.ممنون

  • جناب آقای عبیری سلام علیکم ؛در خصوص خط تولید تراورس بتنی پیش تنیده باید با مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس مکفی صحبت بفرمایید.
   شماره موبایل ایشان ۰۹۱۵۰۰۲۲۳۵۵ می باشد.
   با تشکر

 4. باسلام لطفاً تفاوت بین تراورس های ۶ سوراخه و ۴سوراخه را بیان بفرمایید .ضمن اینکه اگر فایل پی دی اف درمورد تراورس دارید برای مطالعه شخصی ارسال نمایید.باتشکر فراوان

 5. با سلام. لطفا ابعاد سوله مورد نیاز را اعلام فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *