گالری – خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده

مراحل تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده سانتریفیوژ

تجهیزات خط تولید تیرگرد بتنی پیش تنیده

دستگاه جک هیدرولیک تولید تیر بتنی گرد پیش تنیده
قالب تیر بتنی گرد پیش تنیده
دستگاه جک هیدرولیک کشش برای تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه گلمیخ زن برای تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه شاخه کن مفتول - برش دقیق مفتول
دستگاه ساخت خاموت فنری برای پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه ساخت حلقه برای پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه فیدر بتن پایه گرد بتنی پیش تنیده
شاهین حمل پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه جک هیدرولیک کشش ۱۲۰ تنی
قالب تیر بتنی گرد پیش تنیده
دستگاه جک هیدرولیک کشش برای تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه گلمیخ زن برای تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه شاخه کن مفتول – برش دقیق مفتول
دستگاه ساخت خاموت فنری برای پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه ساخت حلقه برای پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه فیدر بتن پایه گرد بتنی پیش تنیده
شاهین حمل پایه گرد بتنی پیش تنیده
previous arrow
next arrow
PlayPause
دستگاه جک هیدرولیک کشش 120 تنی
قالب تیر بتنی گرد پیش تنیده
دستگاه جک هیدرولیک کشش برای تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه گلمیخ زن برای تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه شاخه کن مفتول - برش دقیق مفتول
دستگاه ساخت خاموت فنری برای پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه ساخت حلقه برای پایه گرد بتنی پیش تنیده
دستگاه فیدر بتن پایه گرد بتنی پیش تنیده
شاهین حمل پایه گرد بتنی پیش تنیده
previous arrow
next arrow

خطوط تولید راه اندازی شده

خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد بتنی
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد-۷
خط تولید تیر گرد (۲)
خط تولید تیر گرد (۵)
خط تولید تیر گرد (۳)
خط تولید تیر گرد (۴)
خط تولید تیر گرد-۷
خط تولید تیر گرد-۶
خط تولید تیر گرد بتنی
خط تولید تیر گرد بتنی
خط تولید تیر گرد بتنی
PlayPause
previous arrow
next arrow
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد-7
خط تولید تیر گرد (2)
خط تولید تیر گرد (5)
خط تولید تیر گرد (3)
خط تولید تیر گرد (4)
خط تولید تیر گرد-7
خط تولید تیر گرد-6
خط تولید تیر گرد بتنی
خط تولید تیر گرد بتنی
خط تولید تیر گرد بتنی
previous arrow
next arrow
Shadow

اولین خط تولید «کاملا ایرانی» تیر گرد بتنی پیش تنیده‌ی شرکت تجهیز بتن مهدی
کرمان – شهریور ۱۳۹۹

خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد-۷
خط تولید تیر گرد (۲)
خط تولید تیر گرد (۵)
خط تولید تیر گرد (۳)
PlayPause
previous arrow
next arrow
خط تولید تیر گرد
خط تولید تیر گرد-7
خط تولید تیر گرد (2)
خط تولید تیر گرد (5)
خط تولید تیر گرد (3)
previous arrow
next arrow
Shadow

دومین خط تولید «کاملا ایرانی» تیر گرد بتنی پیش تنیده‌ی شرکت تجهیز بتن مهدی
اندیمشک – دیماه ۱۳۹۹

خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
ساخت ماشین آلات خط تولید تیر گرد
تجهیزات خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
نصب و راه اندازی خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
نصب و راه اندازی خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
تولید تیر گرد بتنی سانتریفیوژ
خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
ساخت ماشین آلات خط تولید تیر گرد
تجهیزات خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
نصب و راه اندازی خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
نصب و راه اندازی ۲
تولید تیر گرد بتنی سانتریفیوژ
PlayPause
previous arrow
next arrow
خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
ساخت ماشین آلات خط تولید تیر گرد
تجهیزات خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
نصب و راه اندازی خط تولید تیر گرد سانتریفیوژ
نصب و راه اندازی 2
تولید تیر گرد بتنی سانتریفیوژ
previous arrow
next arrow
Shadow

دومین خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده شرکت تجهیز بتن مهدی در کازرون
کازرون – خرداد ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *