ارسال قالب تیر گرد و دستگاه سانتریفیوژ به شهرستان سبزوار

بارگیری و ارسال قالب تیر گرد بتنی پیش تنیده و دستگاه سانتریفیوژ
به استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
آبان ماه ۱۴۰۰

ارسال قالب تیر گرد و دستگاه سانتریفیوژ
ارسال قالب تیر گرد و دستگاه سانتریفیوژ
ارسال قالب تیر گرد و دستگاه سانتریفیوژ
مشاهده در اینستاگرام

درباره ی لطفیان

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت تجهیز بتن مهدی

مطلب پیشنهادی

قالب دوقلو تیر برق (پایه بتنی اچ)

ارسال قالب دوقلو پایه بتنی چهارگوش به زنجان

ارسال قالب لولایی دوقلو تیر برق بتنی چهارگوش به استان زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.