خط تولید تیر گرد

ارسال ماشین آلات و تجهیزات خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده به استان هرمزگان

ارسال ماشین آلات و تجهیزات خط تولید تیر گرد به استان هرمزگان

ارسال ماشین آلات و تجهیزات خط تولید تیر گرد به استان هرمزگان، شهرک صنعتی ميناب، شرکت سام صنعت میناب 

توضیحات بیشتر »