خانه / اخبار شرکت

اخبار شرکت

ساخت الگوی مهر، علائم و اعداد روی تیر برق بتنی

ساخت الگوی مهر، علائم و اعداد روی تیر برق بتنی، طبق استاندارد جدید شرکت برق، در شرکت تجهیز بتن مهدی symbols and letters pattern, اعداد و علائم symbols and letters pattern, اعداد و علائم

بیشتر بخوانید »

راه اندازی خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده – اسفند ۹۶

راه اندازی خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده به همراه تولید نمونه اولیه و آموزش به کارکنان – استان فارس، شهرستان کازرون- اسفند ۹۶ خط تولید و قالب پایه بتنی گرد، پایه بتنی پیش تنیده،Concrete Pole Production Line،s Machinery خط تولید و قالب پایه بتنی گرد، پایه بتنی پیش …

بیشتر بخوانید »

بارگیری، ارسال و نصب تجهیزات خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده – تابستان ۹۶

بارگیری، ارسال و نصب تجهیزات خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده در استان فارس، شهرستان آباده- تابستان ۹۶ خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده

بیشتر بخوانید »

بارگیری، ارسال و نصب تجهیزات خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده- تابستان ۹۶

۱۰- بارگیری، ارسال و نصب تجهیزات خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده در استان فارس، شهرستان کازرون (پروژه دوم در این شهرستان) تاریخ: تابستان ۹۶ بارگیری تجهیزات خط تولید پایه های بتنی گرد پیش تنیده ارسال تجهیزات خط تولید پایه های بتنی گرد پیش تنیده

بیشتر بخوانید »

تست موفقیت آمیز پایه گرد بتنی پیش تنیده

تست موفقیت آمیز تیر بتنی گرد پیش تنیده تولیدی در کارخانه تولید پایه بتنی یزد (تجهیز و راه اندازی شده توسط شرکت تجهیز بتن مهدی)، توسط کارشناسان شرکت توزیع. تست تیر گرد بتنی پیش تنیده

بیشتر بخوانید »

نصب تجهیزات خط تولید- کازرون، تابستان ۹۶

نصب تجهیزات خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده در استان فارس، شهرستان کازرون- تابستان ۹۶ خط تولید پایه های بتنی گرد پیش تنیده – Concrete Pole Production Line، دستگاه سانتریفیوژ- Spinning Machine خط تولید پایه های بتنی گرد پیش تنیده – Concrete Pole Production Line، خط تولید پایه های …

بیشتر بخوانید »