تجهیز بتن مهدی https://www.tbmcompany.com خط تولید تیر گرد Tue, 18 Dec 2018 10:37:56 +0000 ar hourly 1 https://www.tbmcompany.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-TBMCompany1-32x32.png تجهیز بتن مهدی https://www.tbmcompany.com 32 32 خط انتاج عمود دائری محکم مسبقا https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-pole-machinery-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-pole-machinery-ar/#comments Sat, 07 Jul 2018 05:32:31 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2640 https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-pole-machinery-ar/feed/ 1 اتصل بنا https://www.tbmcompany.com/ar/contact-us-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/contact-us-ar/#respond Tue, 03 Jul 2018 04:51:10 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2622 https://www.tbmcompany.com/ar/contact-us-ar/feed/ 0 قوالب الخرسانه سابقه الصب https://www.tbmcompany.com/ar/precast-concrete-element-molds-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/precast-concrete-element-molds-ar/#respond Mon, 18 Jun 2018 06:04:20 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2508 https://www.tbmcompany.com/ar/precast-concrete-element-molds-ar/feed/ 0 الخرسانه مسبقه الإجهاد T- شعاع https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-t-beam-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-t-beam-ar/#respond Wed, 13 Jun 2018 07:26:00 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2542 https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-t-beam-ar/feed/ 0 خط انتاج مجوفه جاهزه https://www.tbmcompany.com/ar/hollow-core-slab-production-line-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/hollow-core-slab-production-line-ar/#respond Sat, 09 Jun 2018 06:30:35 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2515 https://www.tbmcompany.com/ar/hollow-core-slab-production-line-ar/feed/ 0 خط إنتاج کومه الخرسانه سابقه الإجهاد https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-piles-plant-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-piles-plant-ar/#respond Sun, 03 Jun 2018 11:01:25 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2471 https://www.tbmcompany.com/ar/prestressed-concrete-piles-plant-ar/feed/ 0 من نحن https://www.tbmcompany.com/ar/about-us-ar/ https://www.tbmcompany.com/ar/about-us-ar/#respond Thu, 31 May 2018 07:23:51 +0000 http://www.tbmcompany.com/?p=2365 https://www.tbmcompany.com/ar/about-us-ar/feed/ 0